Facebook Twitter
medproideal.com

Nhãn: thương hiệu

Bài viết được gắn thẻ Thương Hiệu

Tất Cả Về Thuốc Chung

Đăng trên Bước Dều 3, 2024 bởi Tracey Bankos
Chúng tôi nghe rất nhiều ngày hôm nay liên quan đến những lợi thế và bất lợi của thuốc generic.Các thị trường tràn ngập một trong những loại thuốc này và các công ty thương hiệu cảnh báo khách hàng chỉ sử dụng thương hiệu tên.Thực tế của vấn đề là rất nhiều thương hiệu chung ở thị trường Hoa Kỳ chỉ đơn giản là tốt hoặc thậm chí chính xác như các đối tác thương hiệu của họ...

Một Cái Nhìn Trộm Vào Tên Nhãn Hiệu Của Viagra

Đăng trên Có Thể 27, 2022 bởi Tracey Bankos
'Viagra' đã biến thành một anh hùng sớm hơn nhiều so với sự ra mắt của nó.Bởi vì các phương tiện truyền thông và các nhà sản xuất riêng của nó.Viagra đã được công khai vì một số cây đũa thần có thể cải thiện sức khỏe tình dục của một người đàn ông gây ra do sự bất lực của anh ta hoặc thậm chí nói dựa trên thuật ngữ y tế phổ biến-rối loạn chức năng...