Facebook Twitter
medproideal.com

Varför R.I.C.E.?

Publicerat på September 26, 2021 av Tracey Bankos

Vad är R.I.C.E. Och varför vill du ha det? Bland de mest rekommenderade isteknikerna för att minska inflammation och behandling av mindre skador är R.I.C.E., en förkortning för vila, is, komprimering och höjd. Det används bäst för dragna muskler, utformade ligament, mjukvävnadsskada och ledvärk. Tillämpa R.I.C.E. Behandlingar kommer att minska smärta, inflammation, muskelspasmer, svullnad och vävnadsskada. Det uppnår detta genom att minska blodflödet från lokala kärl nära skadan och minska flytande blödning till följd av cellskador.

Att administrera R.I.C.E. Använd dessa riktlinjer som föreslås av American Academy of Orthopedic Surgeons:

- Vila: Sluta använda den skadade kroppsdelen omedelbart. Om du känner smärta när du rör dig är detta din kropp som skickar en signal för att minska rörligheten i det skadade området.

- Is: Applicera ett ispaket på det skadade området med en handduk eller täck för att skydda din hud från frostskada. Ju mer anpassning av ispaketet desto bättre för att skada ska få maximal exponering för behandlingen.

- Komprimering: Använd ett tryckbandage eller lindas över ispaketet för att minska svullnaden. Dra aldrig åt bandaget eller lindas i syfte att skära av blodcirkulationen. Du bör inte känna smärta eller en smidig känsla när du använder komprimering.

- Höjd: höja eller stötta upp det skadade området så att det vilar över nivån i ditt hjärta.

Hur länge ska ICE appliceras när du tränar R.I.C.E. för att det ska fungera? Det finns fyra grader av kyla som känns av huden: kyla; en prickig eller brinnande sensation; en känsla av värkande smärta; och slutligen en brist på sensation eller domningar. När området känns bedövat borde isbildning avbrytas. Din hud bör återgå till normal kroppstemperatur innan du isläggningen igen. Vanligtvis kan domningar uppnås på 10 till 20 minuter. Applicera aldrig is i mer än trettio minuter åt gången eller vävnadsskada kan uppstå.

Det föreslås vanligtvis att öva R.I.C.E. vid intervaller på 4 till 6 timmar i upp till 48 timmar efter en skada. Värmebehandlingar är lämpliga för flera skador, men bör endast övervägas efter att inflammation har sjunkit, ungefär 72 timmar efter en skada. Om kroppsdelen inte svarar på R.I.C.E. Terapi inom 48 timmar skulle det vara smart att be din vårdgivare om en allvarlig skada har inträffat, såsom inre blödningar eller ett trasigt ben.

För mindre skador, använd R.I.C.E. Istället för vanlig is!

Denna information är inte avsedd som ersättning för professionell medicinsk behandling eller konsultation. Tala alltid med din läkare i händelse av en allvarlig skada.